Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
§1 Obowiązek informacyjny
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”,
„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przesyłamy Klauzulę Informacyjną.
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność. Dane osobowe podawane podczas
składania zamówienia lub realizacji zgłoszeń serwisowych są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie
możesz w każdej chwili wycofać zgodnie z postanowieniami zamieszczonej przez nas ”Klauzuli informacynej”.
§2 Informacja o Twoich danych
Kto jest Administratorem danych?
1.Administratorem danych osobowych zebranych na stronie unitime.pl jest firma PG Software Przemysław Głowacz, NIP 9970061952, Sadków ul. Słoneczna 6/6, 55-080 Kąty Wrocławskie, email: biuro@unitime.pl.
2.Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: biuro@unitime.pl
O jakich danych mówimy?
Mówimy o danych, które podajesz na etapie składania zamówienia / zgłoszenia serwisowego (adres e-mail, nazwa, NIP, adres siedziby,adres wysyłki).
W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia / zgłoszenia.
2.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów:
• związanych z realizacją zamówienia / zgłoszenia serwisowego w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
•realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
3.W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
Komu możemy przekazać dane i w jakim celu?
1.Informujemy, że zapewniamy sobie możliwość korzystania, w celu zapewnienia obsługi kurierskiej (i tym samym możemy przekazać im dane celem realizacji wysyłek towarów, napraw gwarancyjnych itp), z usług następujących podwykonawców:
•Furgonetka Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, NIP 1132567365
2.Informujemy, że zapewniamy sobie możliwość korzystania z usług firm kurierskich i tym samym możemy przekazać im dane celem realizacji wysyłek towarów, napraw grarancyjnych itp.
3.Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez nas i / lub w/w podmioty przetwarzające dane, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. aż do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia Twoich jak i naszych roszczeń.
Kiedy mogę usunąć dane?
1.Dane osobowe możesz w każdej chwili wysyłając email z informacją na adres email: biuro@unitime.pl
2.W każdej chwili masz prawo do:
•żądania dostępu do swoich danych osobowych - my dostarczymy na Twoje żądanie jedną kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
•sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
•uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
•usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, a my mamy obowiązek niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych
osobowych;
•ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•przenoszenia danych osobowych.
Czy mogę nie zgodzić się na podawanie/przetwarzanie danych?
1.Podawanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże nie podanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia / zgłoszenia powoduje, że realizacja złożonego zamówienia / zgłoszenia nie będzie dalej możliwa.
2.Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych to masz prawo zrezygnować z przekazanego nam zamówienia / zgłoszenia poprzez przesłanie nam stosownej informacji.
Pozostałe informacje
1.My zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe.
2.Przysługują Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
§3 Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Zamawiającego przed jej wycofaniem.